EXID – I Love You (알라뷰)

I love u like like like like like like like I love u like like like like like like like I love u like Like a red apple I wanna bite into (I love u like) Like sweet cream that’s on your lips (I love u like)

Read More